Zona de seguretat

Franja de terreny lliure de vegetació baixa i arbustiva, d’arbres i de restes vegetals o de qualsevol mena de material que pugui propagar el foc.

En el cas de les vies de comunicació, la zona de seguretat serà, al menys d'un metre en carreteres i altres vies públiques i de dos metres des dels rails en les instal·lacions ferroviàries. En el cas d'abocadors serà de 10 metres des de la seva protecció perimetral

Aprobada la Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales

La nueva directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales sustituye la vigente desde 1993 y en ella se fijan los elementos que se consideran para reducir el riesgo que suponen los incendios forestales sobre los elementos vulnerables que podrían verse afectados:

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .
Subscriure a RSS - Zona de seguretat