Zona de protecció

Franja de terreny permanentment lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb la massa forestal aclarida (densitat d’arbres adults inferior a 150 peus/ha, amb una distribució homogènia sobre el terreny), les branques baixes esporgades (un terç de la seva alçada amb un màxim de 5 metres), i neta de vegetació seca i morta durant l’època de màxim risc d’incendi, així com de qualsevol mena de residu vegetal o d’altre tipus que pugui afavorir la propagació del foc.

Les urbanitzacions, àrees recreatives i d'acampada han de protegir-se per una zona de protecció de 25 metres d'amplada a comptar des del perímetre exterior. A continuació de la zona de seguretat, els abocadors han d'estar envoltats d'una zona de protecció de 25 metres.

Aprobada la Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales

La nueva directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales sustituye la vigente desde 1993 y en ella se fijan los elementos que se consideran para reducir el riesgo que suponen los incendios forestales sobre los elementos vulnerables que podrían verse afectados:

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .
Subscriure a RSS - Zona de protecció