Energies Híbrides

Considerem híbrides aquelles instal·lacions d'aprofitament d'energia que, a partir de l'aprofitament d'una font d'energia primària (solar, combustió, eòlica...) permet l'obtenció de dos o més formes d'energia aprofitables (calor, electricitat...). La cogeneració és una de les formes d'aprofitament híbrid de l'energia, doncs a partir de la combustió, de gas o de combustibles líquids o sòlids, permet la recuperació de calor i d'energia elèctrica.

El mateix pot dir-se de les calderes de combustió de biomassa. En aquestes és habitual que, en el cas de les de gran potència s'intenti aprofitar tant l'energia tèrmica obtinguda de la combustió com l'electricitat derivada de l'aprofitament del vapor; però tambè pot aprofitar-se en instal·lacions més petites, a les nostres pàgines mostrem altres instal·lacions capaces d'aprofitar l'energia de forma integral, recuperant al màxim l'energia dels recursos.

Des de COMEI apostem per les cogeneracions renovables com és el cas de l'aprofitament de la biomassa amb motors Stirling o les instal·lacions Termo-Fotovoltaiques.

Comissió Interdepartamental de Nitrats i Dejeccions Ramaderes

Módulo TermoFotovoltaico

Los módulos TermoFotovoltaicos permiten obtener electricidad y agua caliente al mismo tiempo. Dado que la eficiencia de los módulos fotovoltaicos desciende a medida que aumenta la temperatura de las células, en el módulo híbrido TermoFotovoltaico (PV-T) se reduce el calor generado gracias al paso de líquido refrigerante, lo que permite aprovecharlo para calentar un fluido portador: de esta forma se optimiza la eficiencia fotovoltaica y permite obtener agua caliente.

Se presenta así como el módulo ideal para solucionar, con una única instalación, las necesidades de Autoconsumo energético de instalaciones residenciales y turísticas.

Campanya "Tu Sol, tu Energía", informa't

La Campaña "Tú Sol, Tú Energía" está destinada a informar a la población en general sobre la realidad de la energía fotovoltaica. Su desarrollo está permitiendo una penetración muy importante en el mercado y en el futuro se espera, gracias a la mejora de los procesos productivos y el diseño de las instalaciones, que su implantación sea cada vez más elevada.

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .
Subscriure a RSS - Energies Híbrides