Document de referència

el document que determina el contingut de la
informació que cal tenir en compte en l’informe de sostenibilitat ambiental, amb
l’amplitud i el nivell de detall necessaris, els quals s’han d’establir en funció del
tipus i l’escala del pla o programa subjecte a avaluació, per a evitar l’exigència de
determinacions pròpies d’altres instruments de major o menor amplitud o detall.
Així mateix, el document de referència estableix els principis de sostenibilitat, els
objectius ambientals, els criteris i els indicadors que cal aplicar en l’elaboració, la
modificació i l’avaluació del pla o programa.

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .
Subscriure a RSS - Document de referència