Garantía

COMEI, S.L. garanteix que tots els productes que s'enumeren a continuació estan lliures de defectes en materials i mà d'obra, i llestos per a ser utilitzats a partir de la data de posada a l'abast del comprador en els terminis indicats a continuació en els presents Termes i Condicions.

El client és l'únic responsable de les despeses de mà d'obra, d'eliminació o instal·lació de modificacions en els productes subministrats.

Període de garantia

El període de garantia és, al menys, el que s'especifica a la legislació sobre Consum aplicable a tota la Unió Europea (2 anys o 24 mesos), o la que s'especifica a continuació per a determinats productes:

 Producte o família  Període de garantia
Qualsevol bombeta LED base E14 o E27 3 anys o 36 mesos
Qualsevol focus MR16 (GU10 GU5.3) 3 anys o 36 mesos
Qualsevol PL LED (base G24) 5 anys o 60 mesos
Qualsevol tub de LED (T8) 5 anys o 60 mesos
Kits d'autoconsum (conjunt mòdul-microinversor-estructura) 10 anys o 120 mesos
Microinversors d'energia elèctrica per a kits o móduls fotovoltaics 25 anys o 600 mesos

TERMES I CONDICIONS

COMEI, S.L. garanteix que els productes que distribueix estan lliures de defectes en materials i mà d'obra i que funcionaran durant tot el període de durada de la seva garantia. Si el producte no s'ajusta a la garantia, COMEI, S.L. li enviarà un de recanvi. Aquesta garantia no cobreix els productes que hagin estat subjectes a accidents, negligència, abús, mal ús o situacions accidentals o d'emergència o assegurables per part del comprador, per part de la seva companyia d'assegurances, el Consorci Assegurador o per declaració de zona catastròfica per part de l'Administració competent. La substitució del producte és l'únic recurs disponible, ja sigui contractual, de greuge o d'un altre tipus que sorgeixi de la manca de funcionament i s'atorga en lloc de totes les altres garanties ja sigui expressa o implícita, incloent qualsevol garantia de comerciabilitat o aptitud per a un propòsit particular. La responsabilitat per danys incidentals o conseqüents queda expressament exclosa. La responsabilitat COMEI, S.L. al Client per qualsevol reclamació present no excedirà la de la quantitat total efectivament pagada pel Client en relació amb el producte que hagi donat lloc a la reclamació del client.

Aquesta garantia només s'aplica quan el producte ha estat correctament instal·lat i utilitzat d'acord amb les especificacions publicades. Les modificacions de qualsevol dels productes, la seva utilització conjuntament amb altres equips amb els que pugui interferir i que no estiguin expressament aprovats per COMEI, S.L. o fora de les condicions ambientals (temperatura, humitat) especificades com normals suposen la pèrdua immediata de la garantia. Aquesta garantia no s'aplicarà en cas que les condicions que impliquin el seu ús o un estrès anormal, fins i tot la seva operació  sota/sobre les condicions de voltatge/intensitat, cicles de commutació o excessives hores d'operació o fora de les condicions de funcionament recomanades

  • El període de garantia es basa en el funcionament de 8.766 h/any d'operació en un cicle de funcionament continu de 24 hores al dia, 365,25 dies a l'any.
  • Temperatura ambient:-20C a +40 C
  • Operar amb càrrega nominal voltatge o de corrent alterna o contínua segons el producte
  • Regulació aplicable a les instruccions de les marques d'embalatge.

ACTIVACIÓ de la GARANTIA / SERVEI DE RECLAMACIONS

El període de garantia es comptabilitza a partir de la data de Factura, no cal registre per poder fer efectiva la garantia o activar-la.

La garantia pot ser sol·licitada trucant al Servei d'atenció al Client de COMEI, S.L.

Si no sabeu si una situació està coberta per aquesta garantia, si us plau poseu-vos en contacte amb el Servei d'atenció al Client de COMEI, S.L..

DEVOLUCIÓ DEL PRODUCTE DEFECTUÓS

Per a retornar un producte presumiblement cobert per aquesta garantia demani un Número d'Autorització de Retorn, el producte haurà de ser enviat a ports pagats a l'adreça que li proporcionarà COMEI, S.L. acompanyant el comprovant de compra (factura). Si no segueix aquest procediment anul·larà aquesta garantia. En cas que el producte, una vegada inspeccionat, es consideri cobert per la garantia, COMEI el repararà, substituirà per un de nou o concedirà un crèdit per una futura compra. L'import del crèdit atorgat es calcula segons la fórmula següent: Preu de Compra (€) x mesos transcorreguts des de la compra / mesos de garantia del producte.

COMEI, S.L. es reserva el dret a (i) examinar tots els productes retornat per a determinar la causa de la fallada i els patrons d'ús i (ii) ser l'única autoritat facultada per decidir si un producte és defectuós i cobert sota aquesta garantia.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

L'ANTERIOR CONSTITUEIX L'ÚNIC RECURS DEL COMPRADOR I LA RESPONSABILITAT EXCLUSIVA COMEI, S.L. PEL SUBMINISTRAMENT DELS SEUS PRODUCTES. SENSE QUE S'OFEREIXIN GARANTIES DE COMERCIALITZACIÓ O ADEQUACIÓ A UN FINALITAT PARTICULAR EXPRESSA O IMPLÍCITA. EN CAP CAS COMEI, S.L. SERÀ RESPONSABLE DE CAP ALTRE COST O DANY, INCLOENT BENEFICIS O INGRESSOS, DANYS INDIRECTES, ESPECIALS O EMERGENTS PERDUTS.

Afegeix un nou comentari

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .