Estalvi d'electricitat

L'energia és un recurs bàsic pel desenvolupament de la nostra societat, és obligació de tots conservar l'energia i no malbaratar-la, per aquest motiu, i sota la llicència Creative Commons sota la que publiquem tota la informació a aquestes pàgines us proposem participar amb nosaltres per posar a l'abast de tots els nostres usuaris i clients, les propostes per a reduir el consum d'energia de la nostra societat, en totes les seves formes: combustibles, electricitat, renovables...

Us animem a llegir aquestes propostes d'estalvi energètic i a participar. Al peu d'aquesta pàgina tindreu l'oportunitat de lliurar els vostres comentaris i les vostres propostes, nosaltres les incorporarem en el text principal i les ordenarem per tal que tots ens poguem beneficiar. A mesura es vagin incorporant propostes les anirem ordenant i separant en diferents pàgines per que sigui més fàcil conèixer-les i accedir a elles, amb l'objectiu de que, entre tots, aconseguim estalviar més energia.

Gràcies per participar!.

Electricitat:

 • Intenti utilitzar fonts primàries per a la generació de calor (gas, gasoil, biomassa) en comptes de secundàries (electricitat procedent de la xarxa), a més de que el cost per kWh d'aquestes és superior, aconseguirà un major rendiment en la conversió
 • Adequar les característiques de la instal·lació a la potència requerida: si els conductors no tenen la secció adequada, els cables s'escalfen (es perd energia pel conductor) i augmenta el risc d'incendi de la instal·lació.
 • Comprovi que la potència de l'ICP (Interruptor de Control de Potència) s'ajusta a les demandes de la seva instal·lació. L'ICP s'instal·la d'acord amb la potència contractada. Si aquest "salta" sovint es degut a que els requeriment dels equips instal·lats és superior a la que ens ofereix la companyia comercialitzadora, per tant cal reduir el seu ús simultani o augmentar la capacitat de l'ICP incrementant la potència contractada, prèvia verificació de que la instal·lació és capaç de soportar la potència demanada.
 • Conèixer el consum energètic real és de gran importància per reduir els consums, per això la utilització de sistemes de control dels consums poden permetre, coneixent quin és el nostre consum i potència elèctrica necessitada apagar els equips que estan consumint energia innecessària i adaptar la potència contractada a la necessària, amb el corresponent estalvi econòmic.

Enllumenat:

 • Aprofiti la llum solar durant el dia, tant en l'habitatge com en el lloc de treball, les finestres orientades al Sud tenen molta més llum que la resta, estalviant llum artificial.
 • Substitueixi les bombetes incandescents o halògenes pels seus equivalents de fluorescencia (amb un consum del 30%) o de LEDs, que consumeixen el 15% que les incandescents. Tant les fluorescents com les de LEDs, en no tenir filaments duren molt mes temps que les incandescents (10 vegades més les de fluorescència i 40 vegades més les de LEDs)
 • En l'enllumenat exterior, utilitzi bombetes i làmpades d'inducció, aconseguirà un estalvi energètic de l'ordre del 50% del d'altres tecnologies, a més d'una reducció significativa del mateniment.
 • Apagui els llums quan surtir de qualsevol habitació, el consum energètic depén exclusivament de la potència de la llum i del temps que estigui en funcionament. En el cas de les bombetes fluorescents aquests es fan malbé quantes més vegades s'encenen, per tant tingui-he en compte.
 • En el moment de l'encesa, el fluorescent consumeix més que mentre està encés, però tant sols l'equivalent a menys d'un segon de funcionament, per tat, SEMPRE tindrà menys consum si l'apaga.
 • En els sistemes d'enllumenat exterior utilitzi sensors de llum, millor que temporitzadors o rellotges progrmables, i ajusti l'encessa a les necessitat d'enllumenat del carrer.
 • Per il·luminar zones de pas com passadissos, escales o aparcaments utilitzi sensors de presència i temporitzadors, l'estalvi aconseguit pot superar el 80%.
 • Adapti les característiques lluminosas a les necessitats de llum real: per llegir pot necessitar un llum més potent però localitzat, en canvi per a la sala d'estar un llum més tènue però que il·lumini de forma general tota l'estància pot ser més adequat
 • Ajusti les tonalitats de color de les bombetes a cada situació, els colors càlids (bombetes groguenques) estan destinats a activitats més traquil·les, com parlar, veure la televisió..., en canvi les fredes (llum més blanca o fins i tot blavosa) per a un millor reconeixement dels colors i activitats més dinàmiques (cuines, oficines, despatxos, habitacions o lavabos).
 • Les superfícies clares necessiten menys quantitat de llum per aconseguir la mateixa sensació visual, utilitzi colors clars en els mobles i les parets.
 • Amb el temps les bombetes van perdent intensitat, tingui-ho en compte en comparar-les amb noves bombetes.
 • L'acumulació de pols a la superfície de les bombetes redueix la seva intensitat, i en el cas de les hal·lògenes l'acumulació de pols es crema a la superfície afavorint que es fonguin neteji la superfície de les bombetes periòdicament.
 • La intensitat d'il·luminació d'una bombeta augmenta més que la seva potència, per això una bombeta de 20 W dona més llum que dues de 10 W, però aquestes permeten distribuir més la llum, tingui-ho en compte quan disseny l'enllumenat d'una estància.

Climatització:

 • L'aïllament tèrmic és fonamental per a conservar l'energia tèrmica; utilitzi finestres amb vidres dobles de càmara per a evitar les pèrdues de calor, amb aïllament tèrmic entre el costat exterior i interior de la finestra (salt tèrmic); pot aconsegir estalvis superiors al 25% de la calefacció i refrigeració.
 • Ventilar les habitacions s'aconsegueix en no més de 10 minuts, la resta de temps només aconsegueix refredar o escalfar en excés l'habitació, amb el que gastarà més en climatització.
 • A l'hivern deixar passar la llum de l'exterior ajuda a augmentar la temperatura de l'interior dels habitatges (per un efecte similar al de l'hivernacle), en canvi, a l'estiu és aconsellable baixar les persianes, en canvi a la nit el millor és fer-ho al revés, per evitar les pèrdues de calor a la nit dels hiverns i refigerar l'estància a l'estiu.
 • Reguli la temperatura del termòstat a cada època de l'any (sobre els 25º a la temporada més càlida i els 20ºC a la freda, no al revés). Cada grau de més suposa un 7% més d'energia.
 • Al'hivern és normal portar una peça més de roba i a l'estiu no cal passar fred, tingui-ho en compte en establir la temperatura de confort de casa seva.
 • No incrementi la temperatura de la caldera per sobre dels 50ºC, a més de consumir més energia per a mantenir aquesta temperatura, es veurà obligat a gastar més aigüa per aconseguir la temperatura adequada en el punt de consum i reduirà la vida útil de la caldera per l'excés de temperatura.
 • Eviti que la temperatura de l'hivern caigui en excés, evitarà haver de consumir molta energia per a recuperar la temperatura de confort, malgrat aixo, tampoc cal mantenir les condicions tèrimiques que es tenen quan està a l'estància, recordi que mantenir un grau més representa un 7% més d'energia.

Electrodomèstics:

 • La majoria dels equips elèctrics es comercialitzen amb una etiqueta energètica que els classifica atenent al consum energètic i el seu rendiment, escolliu sempre equips amb etiqueta A+, en comptes dels menys eficients de classe G
 • Es preferible utilitzar la rentadora de roba o el rentaplats amb la màxima càrrega, reduint el nombre de rentades i el consum d'energia. En aquestes condicions, la utilització d'un rentabaixelles de bona eficiència energètica pot estalvia fins a 30 litres i un 10% de l'energia necessària per rentar els mateixos plats a mà.
 • Si pot, adquireixi electrodomèstics que puguin aprofitar directament l'aigua calenta, el rendiment de la caldera, en especial la de gas, és molt superior que l'obtingut per les resistències elèctriques.
 • Mantingui l'aspirador net, una acumulació de pols al seu filtre obliga al motor a fer més força per aspirar i funcionar.
 • Eviti l'acumulació de restes de menjar als forns elèctrics, microones, sandwitxeres o torradores, les superfícies netes transfereixen millor la calor, a més d'evitar que la seva presència pugui alterar el gust dels aliments, la seva carbonització podria donar lloc a petits focs
 • En ambients assolellats no sempre és necessari utilitzar la secadora, doncs a l'aire la roba s'asseca perfectament i de forma ràpida. Si la utilitza, es millor que la roba estigui ben escorreguda per a reduir el temps de funcionament i l'energia necessària. Es millor que la roba surti lleugerament humida per evitar les arrugues i estalviar energia.
 • Mantingui els cables i la superfície de la planxadora de roba en bon estat per evitat curt-circuits.
 • Concentrar les sessions de planxa en una única redueix el consum de l'energia necessària per assolir la temperatura requerida

Nevera i congelador:

 • Mantingui la nevera i l congelador en bon estat, revisi les juntes per evitar pèrdues.
 • Es preferible situar-los lluny de les fonts de calor (com el forn) i netejar amb freqüència la part trassera, per a mantenir-la neta de pols.
 • Deixi un espai suficient per la part de darrera per a facilitar la seva ventilació i la disipació de la calor dels motors i els compressors.
 • No fiqueu aliments calents a la nevera (i menys al congelador), quan mś freds s'introdueixin menys demanda d'energia requerirà la nevera.
 • No baixi en excés les temperatures, la conservació dels aliments necessita únicament una temperatura de 4ºC i -15ºC és suficient pel congelador, baixar més la temperatura representa un augment del consum energètic
 • Eviteu introduir els envasos secundaris dels alments a la nevera, doncs aquesta tambè gastarà energia per a refredar-los, es preferible treure els envasos superflus abans d'introduir els aliments a la nevera.
 • El congelador ha de mantenir-se amb el menor volum de gel possible, per tant descongeli'l regularment.
 • Descongeli els aliments abans de cuinar-los, reduirà el temps de cocció. És millor descongelar els aliments lentament, primer en la nevera i desprès a temperatura ambient.

Cuines:

 • És recomanable utilitzar cuines i forns de gas, doncs el cost per kWh és inferior i el seu rendiment tèrmic superior. La cuina elèctrica consumeix fins aquatre vegades més energia que les de gas.
 • Utilitzi recipients a la cuina d'un diàmetre lleugerament superior al del foc, per evitar la pèrdua de calor pel perímetre exterior del recipient, tant en cuines elèctricies com de gas
 • Eviti cuinar en llocs amb corrents d'aire, a més del risc d'apagada de la flama i acumulació de gasos inflamables, necessitarà més energia per assolir la mateixa temperatura.
 • Mantingui les superfícies d'escalfament de les cuines elèctriques netes per a facilitar la transferència de calor.
 • A les cuines elèctriques utilitzi recipients amb el fons difussor gruixut, que distribueix millor la calor.
 • Quan es couen els aliments és preferible fer-ho sempre amb la tapa posada, sempre que es pugui en olla a pressió, doncs es redueixen les pèrdues de calor amb el vapor.
 • En cuinar al forn, evitar obrir la porta, cada vegada que s'obra la porta es refreda el forn i gastem energia de forma innecessària.
 • Entre el forn elèctric i el microones, malgrat que el consum d'aquest és molt superior (sobre els 1.500 W) el menor temps de funcionament per cuinar certs aliments el fan més econòmic, el mateix pot dir-se per escalfar determinats aliments, especialment líquids.
 • Els forns i cuines elèctriques alliberen calor una vegada desconnectats, aprofiti aquesta calor residual per a cuinar i apagui els equips poc abans d'acabar la cocció.

Equips elèctrics i electrònics:

 • La funció de l'Stand By és protegir l'equip de freqüents encesses i apagades que redueixen la seva vida, si preveu que no l'utilitzarà durant un temps llarg, el millor és apagar-ho.
 • L'ús de regletes estalviadores d'electricitat permet apagar tots els equips que depenen d'un de principal en apagar aquest, desconnectant en darrer terme l'Stand-By de l'equip principal. El seu ús elimina els consums inútils d'aquells aparells electónics que no s'estan utilitzant.
 • Els equips dotats amb Stand By consumeixen de l'ordre del 10% del consum normal de l'equip, per tant si l'estar utilitzant, què millor que apagar-ho?
 • El mode hibernació dels ordinadors té un consum més reduït d'energia, però consumeix, si l'equip no està operatiu sempre es millor apagar-lo.
 • La millor forma de protegir una pantalla és que estigui apagada, utilitzi salvapantalles negres, o millor encara, faci que s'apagui per estalviar energia i protegir la pantalla.
 • Comprovi les demandes d'energia dels seus equips informàtics, seleccioni aquells que tinguin un consum més reduït ajustat a les seves necessitats.
 • Eviti posar en funcionament els equips electrònics que complementen altres principals mentre no els utilitzi (Impressora, router, pantalla, discs durs d'un ordinador; o descodificador, lector de video -cinta, CD, DVD- d'un televisor)
 • No deixi les consoles d'entreteniment funcionant mentre no les utilitza, eviti utilitzar-les com reproductors de DVD o CD, normalment el seu consum és superior al dels reproductors convencionals.
 • Utilitzi temporitzadors per apagar aquells equips que no s'estan utilitzant. Les regletes cancel·ladores d'Stand-By li permetran apagar automàticament els equips secundaris que depenen d'un principal (Lectors de CD o DVD, Descodificadors, Receptors satèl·lit... del Televisor, o Impresores, Routers, Scàners, Pantalles, Monitors o Discs externs dels Ordinadors)
 • Apagui tots aquells equips que no estigui utilitzant.
 • Desconnecti els carregadors dels telèfons, consoles o altres productes electrònics amb bateries recarregables quan aquestes estiguin carregades, allargarà la vida de la bateria i reduirà el consum elèctric.
 • Alguns carregadors aprofiten la llum solar gràcies a petites plaques fotovoltaiques, utilitzi-les si pot.
 • Eviti els equips electrònics i les joguines amb piles tradicionals, les modernes bateries són més eficients i recarregables.
 • Utilitzi piles recarregables, adaptades a un carregador de la capacitat de càrrega adequada a la pila, allargarà la seva vida útil i capacitat de càrrega.

Comentaris

Afegeix un nou comentari

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .