Estalvi aconseguit amb Bombetes de LEDs

Els sistemes d'il·luminació amb LEDs permeten un estalvi important de l'energia necessària gràcies a la seva tecnologia, en els LEDs l'energia elèctrica es fa passar per materials semiconductors que alliberen llum seguint el mateix procediment ques s'aplica en els diòdes.

Si desitja més informació sobre productes de LEDs, posi's en contacte amb nosaltres o visiti el nou catàleg d'il·luminació amb LEDS en el que podrà veure els usos i aplicacions d'aquests. Si desitja estalvia en l'enllumenat domèstic, del seu negoci o indústria o a l'enllumenat exterior, no ho dubti, COMEI li facilitarà la tecnologia més adequada a les seves necessitats.

Malgrat que l'estalvi aconseguit és realment elevat, tampoc convé substituir les bombetes tradicionals (incandescents o compactes) per qualsevol LED, per aquest motiu, a la taula següent mostrem les equivalències entre les diferents tecnologies:

Bombeta Incandescent (W)Bombeta Fluorescent Compacte (W)Bombeta de LEDs (W)Il·luminació (Lúmens)
408-124-6400 - 500
6013-156.5-8700 - 900
75 - 10018-229-111.100 - 1.750
10023-3011-151.800
15030-5515-252.750

Calculadora general d'estalvi energètic

Una eina per a calcular el Retorn de la Inversió de la il·luminació per LEDs

Aquesta pàgina li permet calcular el temps de retorn de la inversió a partir de la potència, la vida mitja i els estalvis energètics aconseguits en canviar els sistemes d'enllumenat tradicionals per altres basades en la nova tecnologia dels LEDs d'Alta Potència.
Introdueixi la potència consumida (Watts) i la vida útil, tant de l'equip existent com dels LEDs d'Alta Potència i el preu del kiloWatt-hora que figura a la seva factura de la llum (€/kWh). Comprovi que introdueix TOTS els costos associats (mà d'obra, parts que es substitueixen, materials...)

Pot desplaçar-se pels diferents camps amb la tecla Tabulador o situant el cursor sobre cada cel·la i empleni les ombrejades, per moure's cap a devant pot utilitzar el Tabulador; i cap a darrera amb Majúscules i Tabulador També pot utilitzar el ratolí per posicionar-se a cada cel·la.

1. Calcula la potència que s'estalvia (kilowatts, kW) per millorar la seva instal·lació amb LEDs. Si la reducció de potència és significativa li permetrà reduir la potència contractada a la companyia, amb un estalvi adicional a la factura elèctrica (1,72 €/kW i mes).

Enllumenat actual
Watts per cada punt de llum (inclogui el Ballast, la reactància i el cebador si en té)
  Watts per LED
(es connecten de forma directa).
  Watts Estalviats
per punt de Llum
  Nombre de Llums
a Substituir
  Watts Totals
Estalviats
W -  W = Label W × = Label W
Label  kW
2. Càlcul de l'energia total (kilowatts hora, kWh) estalviada anualment. Tingui en compte, a més, que els LEDs no consumeixen energia reactiva, el que li pot permetre ajustar millor el cos(φ) de la instal·lació i per tant un major estalvi económic, reduint els kVAhr de la seva factura.

Kilowatts Totals
Estalviats
  Hores de Funcionament
per Dia
  Dies d'Utilització
per Setmana
  Setmanes de Consum
per Any
  kWh Totals
Estalviats per Any
Label kW × × × = LabelkWh
3. Calcula el cost total d'energia estalviat a l'any.
kWh Totals
Estalviats per Any
  Cost de l'Energia (segons factura)
Per kWh (p.e 0.14 €)
  Cost Energètic Estalviat
per Any
Label kWh/any × = Label €
 
4. Calcula l'estalvi energètic obtingut al llarg de la vida útil dels LEDs.
Vida útil del LED
-Reemplaçament- (hores)
  Hores per Any
Utilitzades
  Estimació de la Vida dels LEDs   Estalvi energètic
per Any
  Cost Energètic Estalviat
al llarg de la Vida Útil
 Hr  ÷  Label hr/any  =  Label Anys  ×  Label €  =  Label €

5. Calcula els estalvis de manteniment al llarg de la vida útil dels LEDs.
Inclogui els costos de mà d'obra, equips, magatzem ... ocasionats pel sistema d'il·luminació actual. La major durada dels LEDs li reduirà aquest cost i permetrà utilitzar l'espai del seu magatzem pel seu producte, i no per recanvis de les bombetes o fluorescents, i destinar la mà d'obra a millorar l'eficiència de la seva maquinària productiva.

Vida dels LEDs (hores)   Vida de la Il·luminació Original (hores))   Nombre d'Equips Mà d'Obra en el Manteniment del sistema tradicional   Equips i Parts del sistema tradicional   Estalvi al llarg de la Vida Útil
Label hores ÷  hores × Label ×  ( +  € ) = Label  €
 
Estalvis Totals per Cost de Reemplaçament Vida útil del Reemplaçament Amortització per Manteniment a l'Any
Label ÷ Label Anys  = Label
6. Calcula el payback i l'amortització
Primer a partir, únicament, dels estalvis energètics.
NOTA:  Cost dels LEDs és l'import usat per calcular el payback o termini de recuperació. Pot ser el cost total derivat de les adaptacions necessàries o el cost de la diferència entre la nova il·luminació i la realitzada amb sistemes tradicionals si la instal·la de nou. Inclogui també tots els costs associats a la instal·lació.
 
(Introduexi el cost TOTAL dels LEDs)
 
Payback derivat de
l'Estalvi d'energia
= Cost dels LEDs, o Diferència entre els LED i l'Original =   × Label Llums = Label Anys
Estalvi en el cost de l'energia per Any Label
 
Retorn de la Inversió
(ROI)(per l'energia)
El 100% correspondria al pagament complert el primer any = 100 = 100 = Label %
Payback simple Label anys
 
... i finalment considerant l'efecte tant sobre l'energia com sobre la reposició dels equips d'il·luminació.
 
Payback de la Inversió
Termini de recuperació
=

Increment de Cost Inicial de la Millora =

Label € × Label =

Label Anys

Estalvis en el Cost de Manteniment + Energia Label
 
Retorn de la Inversió
(ROI)total
= 100 = 100 =  Label %
Payback Simple  Label anys
Com pot apreciar l'estalvi més important s'obté, no tant per l'aconseguit amb l'estalvi energètic, si no que deriva, en especial, de la llarga vida útil dels equips basats en la tecnologia del Led d'Alta Potència, quina vida útil és la més llarga que ens ofereixen els equips d'il·luminació.

Per aconseguir-la és imprescindible comptar amb equips de qualitat dissenyats per aconseguir una màxima difussió tèrmica, el que pot permetre allargar la vida dels LEDs més enllà de les 100.000 hores.

Més informació...: 

Comentaris

Afegeix un nou comentari

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .