Es pot reduir el consum de combustible?

La majoria de les marques d'automòbils han començat a comercialitzar o anuncien la pròxima posada en el mercat de vehicles híbrids o elèctrics per tal de reduir la dependència del petroli que el sector ha imposat i que és responsable d'una quantitat molt important de les emissions de gasos amb efecte hivernacle derivades de les activitats humanes.

Emisions de gasos amb efecte hivernacle, per sectors, a EuropaCom es pot apreciar en aquesta gràfica, el principal responsable en la generació de gasos amb efecte hivernacle és el sector de la generació d'energia elèctrica, doncs molts dels processo de generació deriven de l'aprofitament energètic dels combustibles, líquids o gasosos. Però el següent responsable és el transport, principalment per carretera, on la utilització de combustibles fòssils (benzines, querosens o gasoils) és la principal font d'energia.

Amb l'arribada dels bio-combustibles les emissions poden tenir una certa reducció, però possiblement aquesta serà difícil de percebre a causa de que cada vegada són més i més vehicles els que circulen per vies més i més atapeïdes: retencions, manca d'aparcament, desplaçaments curts, mobilitat obligada, és necessari actuar en tots aquests fronts per a reduir el consum derivat del trànsit en els desplaçaments privats. Proximitat, ferrocarril, millores a la logística, són altres fronts oberts en el transport de mercaderies i persones a distàncies cada vegada més llargues.

El consum de combustible en el transport es pot reduir aplicant una sèrie de recomanacions que, no per conegudes són aplicades de forma general i amb les que es poden aconseguir estalvis importants del combustible i per tant, veient els preus als que, hauríem de dir: acostumats, les empreses de distribució de benzines i gasolis per automoció.

En aquest sentit, l'electrònica aplicada a l'automoció pot permetre estalvis importants en el consum de combustible, aquesta permet obtenir una corba del parell del motor més plana que pot suposar, analitzant els cicles d'arrencada, conducció i aturada, en motors sobrealimentats un estalvi de fins el 15% a través de la gestió dels protocols electrònics implicats en l'alimentació del motor.

La polarització de les molècules de combustible afecta a l'orientació de les combustibles en el moment d'entrar a la cambra de combustió, per aquest motiu, un simple imant posat a l'entrada del combustible pot aconseguir un estalvi addicional de combustible, gràcies al millor rendiment d'aquest, que es pot xifrar lleugerament per sota del 5%.

Igualment existeixen alguns additius que milloren les propietats del combustible, reduint la fricció en els pistons o millorant la seva composició. En el primer cas es tracta de lubricants, que no aconsegueixen realment una millora en l'estalvi si no que actuen bàsicament en motors envellits, reduint les pèrdues energètiques per fricció. En el segon cas es troben els additius enzimàtics, que infereixen petites modificacions a les molècules presents en el combustible (una part de les quals són aigua) que milloren el seu rendiment final fins un 10%, com el que succeeix amb la dosificació 1:4.000 de XBee.

Però sobre tot és important seguir unes pautes de conducció que evitin una conducció ineficient, entre les que destaquen les següents:

Manteniment del vehicle

 1. Segueix els temps i actuacions de manteniment recomanades pel fabricant
 2. L'oli és molt important per reduir la fricció de les peces del motor, canvia'l quan sigui necessari i revisa el nivell amb freqüència, verificant que no tens fuites a sota del motor on hagis aparcat.
 3. Canvia l'oli i els filtres d'acord amb les instruccions del fabricant, al menys una vegada a l'any.
 4. Assegura't de que tots els elements mecànics estiguin ben lubricats.
 5. Ajusta la pressió i comprova el dibuix de les rodes  que es trobin equilibrades.

Endegar i iniciar la marxa

 1. Per a desplaçaments curts, si les condicions meteorològiques ho permeten i té temps, pots optar per anar caminant o en transport públic.
 2. Abans d'iniciar el recorregut, planeja la ruta, considera el temps que necessitaràs pel viatgei evita rutes congestionades, l'ús de navegadors amb informació sobre l'estat de les carreteres pot estaviar combustible i desagradables sorpreses.
 3. Arrenca el motor sense prémer l'accelerador, no serveix per res més que per consumir una primera glopada de combustible que no té cap efecte, en cas que el motor ho necessiti per arrencar, seria interessant fer una posta a punt en el taller.
 4. Si el vehicle és de gasolina no cal escalfar el motor, per tant s'ha d'iniciar la marxa tant bon punt estigui engegat, en el cas del motors dièsel pot ser interessant esperar uns quants segons.
 5. En iniciar el moviment del vehicle, faci-ho de forma moderada, acceleri progressivament i esperi a que la temperatura del motor s'estabilitzi per aprofitar al màxim la seva potència.
 6. Engegant en primera i, tot seguit, passar a segona, augmentant de marxa el més aviat possible.
 7. Utilitzi oli de qualitat multigrau, ofereix una elevada protecció al motor, en especial a baixes temperatures.

Velocitat

 1. Acceleri gradualment, amb suavitat de forma constant fins aconseguir una velocitat moderada adequada a les condicions del trànsit.
 2. Condueix amb marxes llargues sempre que la velocitat i les condicions el trànsit ho permetin.
 3. Conduir a baixa velocitat és tan contraproduent com fer-ho a gran velocitat.
 4. Pitxar el peu de l'accelerador fins el fons augmenta el consum de forma exponencial, sense que s'observi el mateix increment de potència.
 5. Manté les revolucions del motor el més a prop del punt de màxim rendiment (1.500 i 2.000 a motors dièsel, i entre 2.000 i 2.500 en motors de benzina).
 6. La velocitat més econòmica per a conduir es situa, a la majoria dels vehicles entre els 60 i 80 km/h. A les autopistes no és obligatori anar a la velocitat màxima permesa, reduint la velocitat a 110 km/h estalviaràs combustible i augmentes la seguretat.

Anticipar-se al trànsit

 1. Evita les frenades brusques, anticipant-se al trànsit, preveient el que farà el vehicle que tenim davant a través de l'observació del que que fa el conjunt de vehicles, i sobre tot el que va davant del que tenim davant.
 2. Si has de pujar un pendent no cal augmentar la velocitat, l'únic que aconsegueixes és augmentar el consum. Intenta mantenir la velocitat constant i redueix la marxa si és necessari.
 3. En baixades no posi mai el punt mort, el motor consumeix més a ralentí que amb una marxa posada sense accelerar, i a més es perd el control sobre la velocitat del vehicle obligant a frenar amb més freqüència.
 4. En els embussaments, si es preveu que l'aturada serà superior a un minut, és millor aturar el motor, el consum serà menor, malgrat que el tornis a engegar després.

Control de la potència, control del consum

 1. Abans de comprar un vehicle, considera l'ús principal que li donaràs. Un vehicle elèctric és l'ideal si TOTS els desplaçaments seran per ciutat, un híbrid seria el més adequat per l'ús mixte (ciutat-carretera). Els vehicles petits a la ciutat són mñes fàcils de maniobrar, més econòmics i fàcils d'estacionar.
 2. A l'estiu, conduir amb l'aire condicionat connectat augmenta el consum de combustible al voltant de l'1%, molt pitjor és conduir amb les finestres obertes, sobre tot a velocitats mitjanes i altes, el consum s'incrementa més de doble, al voltant del 2,5%. Programi els viatges per evitar les hores més caluroses del dia.
 3. A major pes del vehicles major és el seu consum, treu del vehicle tots aquells objectes pesats que no sigui necessari transportar.
 4. Els pneumàtics han de garantir la correcta subjecció al ferm, però si aquesta és excessiva, per estar poc inflats la despesa de combustible es pot incrementar per sobre del 5%.
 5. Tots els elements que modifiquen l'aerodinàmica del vehicle (maletes, portaesquís,  baques, cofres...) ofereixen resistència al desplaçament del vehicle, i de forma molt important, augmentant el consum del vehicle a l'entorn del 25%.
 6. El manteniment del vehicle és molt important per que la combustió sigui l'adequada i amb la barreja d'aire correcta, una mala combustió genera incremats i fums negres formats per partícules i combustible que no és aprofitat pel motor, incrementant de forma substancial el consum per sobre del 20%.

Per tant, amb les millores tècniques i de comportament aplicades a la conducció pot ser possible estalviar combustible, i sobre tot els diners que aquest representa, millorant les emissions de gasos amb efecte hivernacle i, a la vegada la nostra economia.

Afegeix un nou comentari

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .