Entendre la factura de la llum

Des de la implantació de la tarifa d'últim recurs (TUR) el preu de de l'electricitat ha augmentat per sobre de l'IPC, superant en alguns períodes el 10%, trimestre a trimestre la factura de l'electricitat tendeix a augmentar. Amb la darrera revisió la part fixa (la potència) s'ha incrementat més del 50%. Entendre la factura de la llum és indispensable per poder estalviar energia elèctrica i per tant reduir les despeses derivades dels consums energètics a la llar o les empreses. Aquesta pàgina us ofereix informació, a agost de 2013, sobre el que significa cada un dels apartats en què està dividida la factura i així, coneixent el que volen dir i analitzant la despesa plantejar solucions per aconseguir estalviar.
Recordeu que l'estructura de preus ha variat notablement a partir d'agost de 2013:

  • El preu del terme fix (potència) ha passat de 21,893189 €/kW/any a 42,043426 €/kW/año
  • El preu de l'energia ha passat a 0,124107 €/kWh.
Aquest canvi pot suposar un augment molt important si consumiu pocs dies (segones residències, establiments comercials) o poques hores a casa. o un estalvi, si la vostra potència està ajustada al consum i aquest es reparteix de forma uniforme al llarg del dia.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres si voleu reduir el cost de la vostra factura.

A la factura se li presenta informació sobre les condicions de subministrament que li apliquen i sobre el seu consum. Aquest document només és vàlid per aquelles persones a les que s'apliqui la tarifa anomenada d'Últim Recurs (TUR) que és la més habitual entre els consumidors domèstics, de comerços i altres serveis, sempre que la seva potència contractada no sigui superior a 10 kW. Si no ha canviat de subministradora i no ha optat per plans anomenats "d'estalvi" el més probable és que se li estigui aplicant aquesta tarifa.

La TUR es fixa reglamentàriament i s'actualitza trimestralment, depenent del preu de la subhasta d'energia que es porta a terme periòdicament i el cost dels peatges d'accés a la xarxa elèctrica que fixa el govern. Aquests varien segons la potència contractada, quina taula d'equivalències segons l'ICP quu heu de tenir a l'entrada de l'electricitat és la següent

Intensitat

Monofàsic

Trifàsic

I.C.P. (Ampers)

Potència

Tarifa Accés

Potència

Tarifa Accés

230V

230/400V

5

1,15

2.0A

3,464

2.0A

10

2,3

6,928

15

3,45

10,392

2.1A

20

4,6

13,856

25

5,75

17,321

3.0A

30

6,9

30,785

35

8,05

24,249

40

9,2

27,713

45

10,35

2.1A

31,177

50

11,5

34,641

63

14,49

43,648

A les dades del client podrà veure que s'indica, a més de les dades del titular del contracte, el seu DNI o NIF i l'adreça, la Potència contractada per poder veure com repercuteix aquest valor a la factura, indiqui'l a continuació:

Potència:

El consum d'energia s'indica com la diferència entre dues lectures. Si ambdues són reals podrà conèixer el seu consum real. Si a la factura observa que qualsevol d'ambdós valors s'indica com estimat li recomanem que busqui el valor real d'una factura anterior o posterior, o ens demani informació sobre els comptadors instantanis d'energia consumida per tal de conèixer-la amb exactitud.

Lectura del comptador d'energia des del dia: Mes: de l'any ( kWh)

Lectura del comptador d'energia fins el dia: Mes: de l'any ( kWh)

Més informació...: 

Comentaris

Efecte de l'augment de l'IVA sobre la factura de la llum

A partir de l'1 de setembre, l'increment de l'IVA decretat pel govern de l'Estat afectarà totes les factura emeses. Per tant, tots els consums facturats a partir d'aquesta data (els efectuats a l'agost també) meritaran al 21%.

L'import de l'IVA suportat per cada kWh consumit passarà a 0,033 €, de manera que el cost total de cada kWh passarà de 0,185 € a 0,190.

Refacturació de l'electricitat

A la darrera subhasta d'energia elèctrica que va tenir lloc a la legislatura socialista, el govern va reduir artificialment els costos de peatges d'accés a la xarxa de distribució, situació que no es va corregir amb el nou govern; aquest fet va ocasionar que fossin les companyies elèctriques les que haguessin d'assumir-ho a la Tarifa d'Últim Recurs (quin import està fixat pel govern i aplicada a la major part dels contractes domèstics). En resposta a aquesta congelació de la tarifa, les companyies elèctriques van recórrer a la Justícia i aquesta els hi ha donat la raó, permetent que facturin en els rebuts de l'any 2012 els ingresos que van perdre l'any 2011.

Per aquest motiu, i només aquest any, en els rebuts de l'electricitat es carreguen, sota el concepte de "refacturació" els imports que no es van cobrar des de l'octubre de 2011 fins abril de 2012. Aquesta refacturació no correspon a consums del mes facturat, si no als que van tenir lloc en els períodes anteriors, però suposen un increment mig de l'import de la factura de l'electricitat de l'entorn d'un 7%.

A partir d'abril de 2012 la tarifa TUR ja inclou el total dels costos segons ordenà el Tribunal Suprem, i per tant no han de produir-se noves refacturacions.

Amb la factura de l'electricitat, les Companyies distribuïdores lliuren un escrit explicatiu.

Baixada del preu de l'electricitat

Ja ha estat publicada la Tarifa d'Últim Recurs aplicable al segon trimestre de 2013 la majoria dels usuaris domèstics (amb potències instal·lades de menys de 10 kW). Per primera vegada des que es va posar en marxa aquest sistema de tarifació de l'energia elèctrica a través d'empreses comercialitzadores el seu preu ha baixat, i ho ha fet al voltant del 7%.

Les raons que ha adduït el Govern, responsable del seu càlcul, per justificar aquesta rebaixa ha estat; la reducció en el consum i la contribució de les energies renovables, que amb el sistema de càlcul de la tarifa no representen cap cost pel sistema (per molt que des de la companyies elèctriques segueixin donant-lis la culpa de tots els defectes del nostre sistema elèctric.

Cal donar-nos l'enhorabona per aquesta rebaixa, i seguir lluitant per incorporar tecnologies més eficients i una major contribució de les energies renovables a la cistella energètica.

Afegeix un nou comentari

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .