Descontaminació de Sòls

El Reglament relatiu als Sòls contaminats defineix les activitats que són més susceptibles d'introduir contaminants al sól, però en qualsevol cas, la relació que hi figura és merament orientativa. La identificació de les activitats efectuades sobre el sòl o l'existència de dipòsits, soterrats o aeris, de productes amb propietats tòxiques poden determinar la presència de contaminants al sòl i ser necessari el seu Tractament.

Per aquest motiu hem considerat útil identificar les tècniques de Tractament de Sòls emprades per COMEI.

Per sobre de tot hem d'indicar que, davant de qualsevol fuita d'un producte que pugui afectar a la qualitat dels Sòls o les Aigües superficials o subterrànies és prioritària la intervenció immediata per part dels equips de resposta a emergències, al servei dels nostres clients 24 hores al dia, tots els dies de l'any. Aquesta primera actuació, té com objectiu la retirada de tot el producte fuitat acumulat sobre el sòl o les aigües superficials, valorant-se l'àrea d'intervenció i establint les mesures de contenció més adequades per a limitar l'expansió.

Paral·lelament s'iniciarà el disseny de les mesures de recuperació procedint al desplaçament a la zona d'actuació dels equips de tractament, amb el que s'aconsegueix reduir el temps necessari per a la descontaminació.

L'estudi detallat de l'escenari en el que ha succeït la fuita i de les característiques del medi, es proposen les tècniques de tractament més adequades per a la restauració del medi.

L'aplicació d'una tecnologia o altra dependrà de nombrosos factors, inclòs el cost del tractament, per això li convidem a que sol·liciti informació sobre la més adequada a la seva situació.

En els següents apartats expliquem les diferents tècniques que poden ser aplicades.

Afegeix un nou comentari

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .