Contaminació Lluminosa: estalvi i eficiència energètica

La contaminació lluminosa nocturna és un problema, no només per a la salud, si no també pel planeta, el malbaratament de recursos energètics esmerçats per a il·luminar el cel representa una despesa que ni hem ni ens podem permetre.

La il·luminació del cel a la nit a més de no aportar res, és una despesa energètica que no ens podem permetre.

A més de la informació a la que es pot accedir a través de Google Map, es disposa de molta informació gràfica que, si més no, és espectacular, com la que es pot veure a les pàgines de l'Associació astronòmica AVEX .

(© AVEX )

Mapes com aquest ens mostren les grans oportunitats que s'obren en la reducció del consum energètic que paguem entre tots, el que està gestionat per les Administracions que il·luminen les carreteres i carrers de les nostres ciutats i pobles. Amb una adaptació dels sistemes d'enllumenat públic s'aconseguiria, a més d'una reducció de l'impacte que generem un estalvi energètic, i per tant econòmic, de gran valor.

Aplicant mesures senzilles pot aconseguir-se, que amb una potència elèctrica més reduïda, no es perdi qualitat de vida, si no més aviat que es guanyi.

Amb aquestes recomanacions, i per altre costat, lògiques, podem aconseguir reduir la contaminació lluminosa nocturna:

  • Utilitzar pàmpols i lluminàries que dirigeixin la llum al terra, i evitin il·luminar les façanes i el cel. Evitant lluminàries tipus globus o bàculs de llum.
  • Evitar sistemes d'il·luminació excessivament brillants, que afavoreixen l'enlluernament i pèrdues temporals de percepció visual.
  • Evitar llums excessivament blanques, doncs en aquest casos la llum reflectida per la superfície il·luminada augmenta, o reduir la intensitat de lluminositat per evitar la pèrdua de llum més enllà del volum realment necessari.
  • En els edificis que s'il·luminin per motius culturals o artístics, la llum ha de situar-se a les parts elevades, mai al terra, enfocant estrictament la zona d'interès amb angles d'apertura de focus adequats.
  • Ajustar la intensitat lluminosa a les necessitats reals de la zona, i els període d'il·luminació als que són necessaris, reduint el flux a partir de la mitja nit i apagant tots els llums durant el dia.

Hi ha la possibilitat de comptar amb ajudes per part de les administracions públiques per adaptar els punts de llum exterior a les previsions nortmativas. Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació.

Amb l'enllumenat amb LEDs es pot aconseguir el color de llum adequat, minimitzant les emissions de llum ultraviolada i amb estalvis energètics i de manteniment molt importants. Pot consultar els productes dels que disposem per reduir el consum energètic en l'enllumenat públic.

L'estalvi energètic no té per què representar una despesa ecònomica. Consulti l'eina que posem al seu abast per a calcular el retorn de la inversió.

 

Més informació...: 

Afegeix un nou comentari

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .