Aprofitament energètic de la Biomassa

La Biomassa d'origen forestal ha estat utilitzada des de l'inici de la societat humana per a l'obtenció d'energia, especialment tèrmica. L'entrada dels derivats del petroli en les civilitzacions industrialitzades la va empènyer, però, a un paper moltes vegades decoratiu a favor de la calor generada amb gasoil o gas.

La relativa tecnificació dels processos de densificació de la biomassa forestal, primer estelladora i en últim terme letitzat, i l'encariment continuat del combustible està fent cada vegada més atractiu el retorn a la biomassa forestal com a font per generar energia.

L'aplicació més habitual de la biomassa és la generació de calor, amb l'obtenció de bons rendiments en les calderes de recuperació de calor, però no és l'única.

Els beneficis de la utilització de la biomassa d'origen forestal són molts més que aquesta obtenció d'energia.

Més de l'efecte positiu que tenen sobre la quantitat de combustible present als boscos, i per tant sobre la reducció del risc i virulència dels incendis forestals, una bona gestió forestal ha de consguir rejovenir la muntanya amb dos efectes immediats:

  1. L'eliminació de peus malalts o morts que poden ser origen de plagues.

  2. L'augment del quocient fotosíntesi / respiració de la massa vegetal

No podem, però, tornar a caure en paranys del passat, una gestió forestal sostenible ha de garantir la presència de boscos madurs, vitals per a moltes espècies, i en especial per les més vulnerables, però aquesta mateixa gestió ha de permetre una correcta dinàmica dels espais forestals que no els posi en perill.

Afegeix un nou comentari

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .