Energia Fotovoltàica

L'energia fotovoltaica és l'energia elèctrica obtinguda a partir de la transformació de l'energia solar rebuda sobre un mòduls orientats a la llum.

L'aposta de COMEI per un millor aprofitament dels recursos ens porta a dissenyar, calcular i posar en funcionament instal·lacions fotovoltaiques destinades a cobrir, especialment les demandes pròpies d'energia elèctrica, el que es coneix habitualment com Autoconsum. Això no representa un obstacle per, en el futur, si la normativa ho autoritza, poder injectar a la xarxa energia sobrant de forma puntual, i facilitar que els nostres clients rebin una compensació energètica (o potser econòmica) per l'energia cedida, el que és conegut com Balanç Net.

Actualización del Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía", del Código Técnico de la Edificación

La actualización del Documento Bàsico de Código Técnico de la Edificación relativo al Ahorro Energético (DB-HE) ha simplificado las condiciones de aplicación del mismo y de las medidas de ahorro de energía que supone. Su entrada en vigor es inmediata y sus condiciones son aplicables a todos aquellos edificios que soliciten licencia a partir del 13 de marzo de 2014, sea para nueva construcción u otras intervenciones.

Su estructura es similar a la del vigente hasta hoy:

Microinversores 215W a 450W

Microinversor Elecsolsolar 250 (235W)

Els microinversors tenen com a objectiu transformar l'energia generada per un o dos mòduls fotovoltaics en corrent altern que pot ser utilitzada en la xarxa interior del seu domicili, local o establiment industrial. L'ús de microinversores té una sèrie d'avantatges sobre el tradicional ús d'inversors per a connexió a xarxa que li permeten millorar el rendiment de la seva instal.lació fotovoltaica.

COMEI et subministra els principals microinversores del mercat: Enecsys, Enphase, Elecsolsolar i Involar, amb aquests podem cobrir totes les necessitats de generació, a petita o gran escala.

Baterías Estacionarias

Batería Enersol T

Bateries estacionàries de plom àcid i placa plana o tubular, compostes per elements independents, que poden ser substituïts fàcilment en cas d'avaria. Són translúcides el que permet observar el nivell d'electròlit en tot moment, sota manteniment.

Les bateries de plom-àcid amb electròlit líquid Enersol són famoses per la seva seguretat i fiabilitat gràcies al seu alt rendiment. Són elements de baix manteniment adequats per a l'ús en sistemes solars industrials de tipus mitjà. Les seves aplicacions típiques, són petits sistemes solars i eòlics i segons habitatges.

Pàgines

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner. .
Subscriure a RSS - Energia Fotovoltàica